Kiến trúc sư Phạm Thanh Tùng sinh năm 1949 tại Hà Nội; Quê gốc: Hưng Yên; Nguyên Tổng Biên tập Tạp chí Kiến trúc Việt Nam (Bộ Xây dựng); Nguyên Phó Tổng Biên tập phụ trách Báo Xây dựng (Bộ Xây dựng) 

Hiện kiến trúc sư Phạm Thanh Tùng là Ủy viên Thường trực Ban Thường vụ, Chánh Văn phòng T.Ư Hội Kiến trúc sư Việt Nam. Ông là một chuyên gia về Kiến trúc đô thị. Ông đã có nhiều nghiên cứu, bài viết rất ấn tượng về kiến trúc, quy hoạch đô thị và văn hóa đô thị.