Nghị quyết BCH, BTV và gặp mặt Hội viên Hiệp hội Bất động sản Việt Nam ngày 8/4/2023 tại Hải Phòng

11:35 12/04/2023

Hiệp hội Bất động sản Việt Nam ban hành Nghị quyết số 04/NQ-HHBĐSVN-BCH Nghị quyết Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và gặp mặt Hội viên Hiệp hội Bất động sản Việt Nam ngày 8/4/2023 tại Hải Phòng.


Tác giả: Hoài Trung