Thông báo về việc Tổ chức Đại hội Hiệp hội BĐS Việt Nam nhiệm kỳ V

11:04 17/05/2022

Hiệp hội Bất động sản Việt Nam thông báo về việc tổ chức Đại hội Hiệp hội Bất động sản Việt Nam nhiệm kỳ V (2022 - 2027).


Tác giả: PV